Skip to content

CLV Systeem

CLV (Combinatie Luchttoevoer Verbrandingsafvoer)

MEAP B.V. is specialist in rookgasafvoersystemen, waaronder het Collectieve Luchttoevoer Verbrandingsafvoersysteem (CLV-systeem). Wij voeren inspecties uit en geven een onafhankelijk advies volgens de geldende NEN-normen en de NPR. 

Het CLV-systeem heeft zich de afgelopen 25 jaar bewezen als een uiterst veilig en betrouwbaar systeem. Op dit moment zijn veel bestaande VR en HR CV-ketels toe aan vervanging. Volgens Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 3378-45:2017, bijlage D dient bij het vervangen van een CV-ketel het rookgasafvoersysteem mee te worden vervangen, tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 

Hierbij komen vaak de volgende vragen:

 • Wat is de staat van het bestaande rookgasafvoersysteem (RGA-systeem)?
 • Moet het bestaande CLV-systeem mee vervangen worden?
 • Wat zijn hierbij de mogelijkheden?
 • Welke wettelijke eisen zijn hierbij van toepassing?

Veel CLV-systemen blijken in de praktijk weinig slijtage te hebben ondervonden en zijn dus nog prima te hergebruiken. Het is daarom mogelijk dat het bestaande CLV-systeem niet mee vervangen hoeft te worden met de CV-ketel. Het CLV-systeem moet daarentegen wel aan een aantal voorwaarden voldoen wat betreft het ontwerp, de conditie, de lekdichtheid en de toepassing. Tijdens een inspectie stellen wij vast of het bestaande RGA-systeem hergebruikt kan worden of dat het gerenoveerd moet worden. 

Tijdens een inspectie stellen wij vast wat de staat is van het huidige RGA-systeem. Het is belangrijk dat het RGA-systeem weer voor een ketelleven van minimaal 15 jaar (ongeveer de levenscyclus van een CV-ketel) goed en veilig kan functioneren. Hieruit volgt een onafhankelijk advies, welke een installateur kan gebruiken om de CV-ketel veilig aan te sluiten. 

Het inspectietraject kunnen wij voor een Vereniging van Eigenaren (VvE), VvE beheerder, Woningbouwvereniging of Installateur uitvoeren en bestaat uit de volgende facetten:

 • Camera inspectie
 • Uitgebreide rapportage
 • Onafhankelijk advies
 • (Uitvoering montage)

MEAP B.V. is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het adviseren en monteren van rookgasafvoersystemen (RGA-systemen), waaronder het Collectieve Luchttoevoer Verbrandingsafvoersysteem (CLV-systeem). Mocht er uit een inspectie volgen dat het CLV-systeem gerenoveerd moet worden, dan hebben wij de specifieke kennis en ervaring in huis om tot de juiste renovatie oplossing te komen. Veiligheid en comfort voor de eindgebruiker staat hierin centraal. 

Bij een renovatie van het CLV-systeem kan een complete CLV-strang gemoderniseerd en geüpdatet worden naar de huidige eisen voor een RGA-systeem. Wij voeren de renovatie werkzaamheden uit met deskundig personeel, zodat de CV-installatie in een zo kort mogelijk tijdbestek weer in gebruik kan worden genomen.

Tijdens de renovatie, wordt de CV-installatie voorzien van de vereiste brandwerende voorzieningen, die vaak niet aanwezig zijn in de bestaande situatie. Gemaakte sparingen worden afgewerkt met brandwerende platen, waarbij de aansluitingen worden voorzien van brandmanchetten. 

Op de bestaande uitmondingen van het CLV-systeem worden nieuwe rookgasafvoer kappen gemonteerd, die speciaal ontworpen en geschikt zijn voor de renovatie en voldoen aan de gestelde eisen.

Het onderhoud aan het gerenoveerde CLV-systeem wordt makkelijker en toegankelijker gemaakt dan bij de bestaande situatie. Er wordt een nieuwe onder-sectie gemonteerd, een bouwkundig inspectieluik aangebracht en het condensafvoer sifon wordt volgens de huidige regelgeving opnieuw aangesloten. 

Het renovatietraject bestaat uit de volgende facetten:

 • Opname op locatie
 • Opstellen Plan van Aanpak (PvA)
 • Montage
 • Service & Onderhoud

MEAP B.V. levert en monteert uitsluitend kwaliteit rookgasafvoersystemen, waaronder het Collectieve Luchttoevoer Verbrandingsafvoersysteem (CLV-systeem). Wij kunnen de materialen van het CLV-systeem op de juiste wijze monteren en zorgen er voor dat deze voldoet aan alle geldende eisen. 

Het CLV-systeem is een betrouwbaar en een uitermate veilig systeem voor het afvoeren van de rookgassen van CV-installaties. Het CLV-systeem wordt uitgevoerd als een concentrisch systeem. Een concentrisch systeem bevat een binnenbuis voor de gezamenlijke rookgasafvoer en een buitenbuis voor de gezamenlijke luchttoevoer, uitmondend in een CLV-uitmonding op het dak. 

Door de kleine diameters is het CLV-systeem kostenbesparend en op veel plekken goed toepasbaar omdat de benodigde ruimte beperkt is. De CV-ketel dient geschikt te zijn voor een overdruksituatie en de diameters van het CLV-systeem worden door ons in overleg met de ketelfabrikant bepaalt. Het CLV-systeem is geschikt voor gestapelde nieuwbouw en de montage werkzaamheden worden uitgevoerd met deskundig personeel.

Er is onderin het CLV-systeem een condensafvoer aanwezig. Bij het afkoelen van de rookgas ontstaat er condensaat dat afgevoerd moet worden naar het riool via een open-sifon (waterslot), wat conform de norm NPR 3378-45:2017, bijlage D een vereiste is. Het open-sifon zorgt er voor dat er geen sprake is van rioolgassen in het CLV-systeem, die vervolgens in de luchttoevoer terecht kunnen komen. 

Tijdens de montage, wordt de CV-installatie voorzien van de vereiste brandwerende voorzieningen. Gemaakte sparingen worden afgewerkt met brandwerende platen, waarbij de aansluitingen worden voorzien van brandmanchetten. 

Het nieuwbouwtraject bestaat uit de volgende facetten:

 • Opname op locatie
 • Opstellen Plan van Aanpak (PvA)
 • Montage
 • Service & Onderhoud